Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare består av en nedgrävd behållare med inkast ovan jord. Behållaren är till största delen under mark vilket sparar utrymme. I detta system går det att samla in såväl restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar.

Kontakta A&ÅS om du funderar på att skaffa en underjordsbehållare.

Regelverk för underjordsbehållare

Förpackningsinsamling