Sophämtning i din kommun

Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för:

  • Insamling och behandling av hushållsavfall.
  • Information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i förbundets medlemskommuner.

Essunga

Falköping

Grästorp

Gullspång

Götene

Hjo

Karlsborg

Mariestad

Skara

Skövde

Tibro

Töreboda

Vara