Grästorps återvinningscentral

Grästorp

Återvinningscentralen ligger i Forshall, strax utanför centrum. Grästorps kommun ansvarar för driften.

Öppettider

  • Måndag 10-13
  • Tisdag 14-19
  • Torsdag 14-19
  • Fredag 10-13
  • Första lördagen i månaden 8-12

Avvikande öppettider 

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Så här sorterar du ditt avfall

Företag

Små företag och verksamheter får lämna mindre avfallsmängder mot avgift som betalas via återvinningskort. 

Ansök om återvinningskort.

Regelverk för återvinningskort