Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Sortera grovavfall (återvinningscentral)

Hushåll ska lämna allt grovavfall vid återvinningscentralerna.

Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du önskar bli av med kontaktas polismyndigheten i din kommun.

Asbest

Batterier

Bilbatterier

Båtar

Däck

Elektronikavfall

Explosiva varor

Farligt avfall

Frityrolja/matfett

Fönster

Förpackningar

Förpackningar - glasförpackningar

Förpackningar - metallförpackningar

Förpackningar - pappersförpackningar

Förpackningar - plastförpackningar

Förpackningar - wellpapp

Gips

Grovavfall

Gödsel

Invasiva växter

Isoleringsmaterial av mineralull

Jord

Kylar och frysar

Lanbruksplast

Läkemedelsrester

Metallskrot

Pant

Restavfall

Sten, kakel, betong, porslin, spegelglas med mera

Textilier

Tidningar, kataloger, tidskrifter, reklam

Tryckimpregnerat trä

Träavfall

Trädgårdsavfall

Vitvaror