Flerbostadshus

OBS! Från och med 2024-01-01 startar Essunga, Grästorp och Götene kommuner obligatorisk insamling av matavfall enligt lagkrav. För A&ÅS övriga medlemskommuner där insamling än så länge är frivillig, har A&ÅS sökt dispens från den obligatoriska insamlingen och starten kommer att ske stegvis. Information skickas inför start.

För mer information om vad som är på gång inom insamling av avfall och förpackningar, se vår informationssida.

 

Genom att sortera avfallet kan det återvinnas och bli till nytta igen. Hushållsavfallet som blir över när matavfall och förpackningar är utsorterade kallar vi för restavfall. Det lämnas till Skövde Energi foch för vissa kommuner till Lidköping energi för att där förvandlas till fjärrvärme och elektricitet.

Matavfallet lämnas till biogasanläggningen i Falköping. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Restprodukten som blir kvar när biogasen har tagits fram blir gödsel. Visst känns det bra att husets äppelskruttar, potatisskal och gamla brödkanter blir miljövänligt fordonsbränsle, värme och skapar bra jord!

Beställa nya påsar för matavfall

Hyresgästens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare: Hur du informerar hyresgästen

Fastighetsägare: utrymme för matavfallssortering

Starta sortering av matavfall

Var ska jag lämna förpackningar?