Returpapper

Med returpapper menas gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker.

Är du boende i villa eller lägenhet?

Om du är privatkund som bor i villa eller lägenhet lämnar du ditt returpapper i container på en återvinningsstation eller på en återvinningscentral. Vissa hyresvärdar erbjuder även sortering vid fastigheten.

Är du fastighetsägare till flerbostadshus och vill börja sortera returpapper?

Vill du börja sortera returpapper, kontakta någon av de auktoriserade entreprenörerna nedan. Andra aktörer får enligt gällande lagstiftning inte anlitas.

Vid eventuell nyinstallation av underjordsbehållare för returpapper ska kommunalförbundets regelverk följas.

Om du redan har insamling av returpapper, kontrollera att din entreprenör är auktoriserad av oss.

Auktoriserade entreprenörer

  • PreZero Recycling
  • PR Slamsugning
  • Ragn-Sells Recycling
  • Remondis Recycling
  • Stena Recycling
  • Wadegårds Åkeri
  • XR Miljöhantering


Är du insamlingsentreprenör och vill söka auktorisation för insamling av returpapper inom kommunalförbundet A&ÅS?

Insamlingsentreprenörer kan ansöka om auktorisation för fastighetsnära insamling av returpapper. Observera att auktorisation krävs för att få utföra fastighetsnära insamling efter den 31 december 2021, se villkor för auktorisation. Observera att nuvarande auktorisation gäller till och med 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 ingår returpapper i auktorisationen för förpackningar. Mer information kommer.

Ansök om auktorisation returpapper