Felanmälan ÅVS

Från och med 2024-01-01 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från FTIAB.

Gå in på sida för felanmälan om du är på plats kan du läsa av QR-kod som finns på skylt på insamlingsplatsen.