Hitta ÅVS

Från och med 2024-01-01 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar.

Du söka insamlingsplats (återvinningsstation) på sidan för felanmälan