Dags att sortera matavfall i flerbostadshus, Essunga, Grästorp och Götene

År 2024 är det dags att börja sortera matavfall i Essunga, Grästorp och Götene kommun. Enligt EU:s avfallsdirektiv är det obligatoriskt med separat insamling av matavfall i samtliga EU-länder från och med 2024. Matavfallet är en resurs som används till produktion av biogas och biogödsel.

Vad händer nu?

Ni som fastighetsägare ska erbjuda fastighetsnära insamling av matavfall. Ni behöver därför beställa matavfallskärl genom att ändra ert abonnemang via sjalvservice.avfallskaraborg.se/abonnemang_flerbostad.

Via e-tjänsten kan ni även ändra abonnemang för restavfallet om så önskas.

Tidsplan

  • 25 april, sista datum för att beställa kärl i självservicen (se längre ned på sidan hur man går tillväga)
  • Under maj 2024 levereras sopkärl för matavfall till respektive fastighet. Ni får papperspåsar att dela ut till alla lägenheter. Papperspåsarna är till för att lägga matavfallet i. Ni får en hållare till papperspåsen till varje lägenhet. Hållaren är ventilerad och är viktig för papperspåsens hållbarhet och funktion. Ni får en informationsbroschyr om avfallssortering till varje lägenhet.
  • Från och med den 1 juni 2024 börjar ni använda matavfallskärlet.
  • Via appen MittAvfallSkaraborg kan ni se hämtningsdag för era kärl på respektive adress. Restavfallskärlet finns i appen idag och matavfallskärlet kommer att vara med senast 3 juni.

 

Framtida förändringar

Det är beslutat om fler förändringar när det gäller hantering av avfall. Idag ska alla sortera ut och lämna sina förpackningar på återvinningsstationer. För att underlätta för hushållen ska förpackningar, exempelvis av plast och kartong, samlas in fastighetsnära senast år 2027. Det kommer att innebära fler kärl till varje fastighet. Kraven på sortering av avfall ökar för att öka materialåtervinningen.

Fastighetsägare/styrelser kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) redan idag. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. För mer information se

https://avfallskaraborg.se/forpackning_flerbostad

Vill du veta mer?

Under vecka 15 anordnades frukostmöten i Grästorp, Götene och Nossebro. Om du inte hade möjlighet att delta på något av informationsmötena, titta gärna på vår digitala presentation.

Sorteringsguiden

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Hur vet man hur många matavfallskärl som behövs till varje fastighet?

Var beställer jag matavfallskärl?

Måste vi sortera matavfall?

Jag vill byta storlek på restavfallskärlen

Kan man välja storlek på matavfallskärlet?

Vad kommer det nya abonnemanget att kosta?

Vilka mått har det nya matavfallskärlet?

När kommer vi att få fler kärl för sortering av förpackningar?

Var ska hyresgästen lämna förpackningar?

Var ska jag ställa alla kärl?

Hyresgästens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare: Hur du informerar hyresgästen

Beställa nya påsar för matavfall