Förpackningsinsamling fastighetsnära, villa

Lagkrav har införts på fastighetsnära insamling av förpackningar. System för insamling ska vara utbyggd senast 1 januari 2027. Det första steget sker vid årsskiftet då sveriges kommuner blir ansvariga för insamling av förpackningar.

Vad händer nu?

Till att börja med är det inga större förändringar, alla återvinningsstationer (efter årsskiftet kallas dessa för insamlingsplatser) kommer att finnas kvar. 

För villahushållen kommer det innan 2027 att införas fastighetsnära system för insamling av förpackningar. 

Under våren 2024 startar vi ett fullskaligt test av insamling fastighetsnära i Gullspång. 

Vi kommer att utvärdera resultatet av testet innan insamling av förpackningar fastighetsnära, villor, startar i våra övriga medlemskommuner.

Information kommer att komma löpande.

Information om insamlingsplatser (ÅVS)