Företag & verksamheter

Avfall & Återvinning Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter.

Från första januari 2024 så är det lagkrav på utsortering av matavfall. A&ÅS har sökt dispens från krav på obligatorisk insamling av matavfall från verksamhet. Dispensen gäller i upp till två år och inom denna tid avser A&ÅS att starta upp insamling.

A&ÅS samlar in det matavfall som uppkommer i personalmatsal eller restaurangverksamhet. Övrigt bioavfall som t.ex. förpackat livsmedel som ska kasseras hanteras inte av A&ÅS, hämtning av sådant avfall kan fås av entreprenör på avfallsmarknaden.

Ett matavfallsabonnemang för företag och verksamheter innebär hämtning av matavfall i kärl av storlek 140 l eller via hämtning av krantömmande behållare. Ett abonnemang för matavfall ska kombineras med ett abonnemang för restavfall. Avgifterna hittar ni i gällande avfallstaxa.

Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Tänk på att papperspåsar och papperssäckar måste vara godkända av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Vi har förpackat livsmedel, hur gör vi då?

Vilken typ av matavfall hämtar ni?

Starta matavfallssortering

Sortera rätt!