Förpackningsinsamling verksamhet

Från och med 2024-01-01 övergår ansvaret för insamling av förpackningar vid verksamheter till NPA, Näringslivets producentansvar och TMR. Det är alltså inte kommunalt insamlingsansvar.

För mer information om vad som gäller för verksamheter efter årsskiftet se naturvårdsverkets hemsida. 

NPA ersätter tidigare FTIAB med inriktning på företag och verksamheter. På NPA:s hemsida kommer det bland annat komma upp information om platser där verksamheter kan lämna förpackningar samt vilka entreprenörer som kommer att vara godkända för insamling av förpackningar.

Det finns även en aktör TMR som har lösningar för insamling av förpackningar från företag och verksamheter.

OBS! Om din verksamhet är belägen i ett flerbostadshus och använder samma kärl som de boende behöver du anmäla samlokaliserad verksamhet.

Verksamhet som delar kärl med flerbostadshus

Har du förpackat livsmedel?