Fel på fakturor för sophämtning, Gullspångs kommun

Vid senaste faktureringen som avser första kvartalet 2024 har det på grund av ett tekniskt fel blivit fel belopp på hämtningsavgiften för de villakunder som ingår i ”Gullspångsprojektet” dvs. de kunder som kommer att få fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, plast, papper och glas. Det belopp som vi har debiterat för mycket (ca 42 kr) kommer att korrigeras genom ett avdrag på nästkommande kvartalsfaktura som kommer i juni. Vi ber er att betala in den faktura som ni har fått för första kvartalet. Vi ber om ursäkt för det inträffade.