Försening av kärlleverans

För närvarande har vi brist på avfallskärl. Detta medför att kärlbyten/byte av abonnemang kommer att ta längre tid än önskvärt innan de blir utförda. Det är hårt tryck på kärlleverantören vilket innebär längre leveranstider. Detta är inget vi kan påverka och leverantören jobbar på att komma i kapp med sina leveranser. Vi ber er att ha överseende med situationen. Så snart vi har kärl i lager kommer vi att göra vad vi kan för att arbeta ikapp väntande beställningar.