Förändring insamlingsplats Näverstigen Skövde

Insamlingsplatsen Skövde, Näverstigen, stationsnummer 12506 kommer att tas bort torsdag  18/1.

Använd följande stationer:

  • Södra Ryd, P-plats
  • Södra Ryd, Östra Skogsrovägen
  • Södra Ryd, ÅVC

 

Stationen tas bort med anledning av att den står på privat mark och markägaren önskar använda marken för annat ändamål.

Det finns ingen lämplig ersättningsplats i närområdet.

Vi hänvisar därför till insamlingsplatserna ovan.