Nu kan du lämna matolja för återvinning

På alla återvinningscentraler i Avfall & Återvinning Skaraborgs upptagningsområde är det nu möjligt att lämna in matolja för återvinning.

Nya regler från 1 januari i år gör gällande att ätliga fetter och oljor inte får läggas i restavfallet utan i stället ska sorteras som matavfall eller lämnas in på återvinningscentralen. Det är inte heller tillåtet att hälla ut fettresterna i avloppet.

- Olja och matfett ska inte spolas ner direkt i avloppet. Även om fettet är flytande när det spolas ner så är det stor risk att det stelnar och fastnar i ledningar och pumpstationer på vägen till reningsverket. Stopp som orsakas av fett är onödiga och kostsamma, både hemma och i det kommunala ledningsnätet. Som fastighetsägare ansvarar du också för att avloppet används på rätt sätt.

- Att torka ur stekpannor och grytor innan du diskar samt att lämna in olja och flytande matfett på återvinningscentralen är ett bra sätt att ta hand om avloppsnätet på, säger Jenny Sjökvist VA-chef i Skövde kommun.

Så fungerar det

Överblivet fett från matlagning ska efter att det svalnat hällas i en flaska av något slag. Det går bra med en matoljeflaska eller någon annan förslutningsbar förpackning av plast, glas eller metall. När flaskan är full ska den tas med till återvinningscentralen och lämnas i de röda miljöskåpen som är avsedda för använt matfett. Små mängder fett som blivit kvar i stekpannan eller kastrullen kan torkas ur med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen.

Den använda matoljan som samlas in på återvinningscentralen hämtas upp för återvinning av företaget Quatra. All matolja omvandlas sedan till förnybart biobränsle och behållarna, till exempel plast- och glasflaskor, tvättas och sorteras för återvinning. Initiativet syftar till att minska miljöpåverkan och främja återvinning av matolja, vilket i sin tur bidrar till en mer cirkulär och hållbar hantering av resurser.

Skonar avloppet och miljön

Från och med 1 januari 2024 ska använd matolja och matfett räknas som matavfall och separeras från annat avfall för återvinning. Genom att matfett och matolja sorteras på rätt sätt minskas risken för stopp i avloppssystemet samtidigt som resursen kan tas till vara och återvinnas till biodrivmedel.