Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Sophämtning vintertid

Här kommer en påminnelse om snöröjning och tips på hur man hanterar matavfall vintertid.

Vintern är en utmanande tid i vår verksamhet då väderväxlingarna kan vara snabba. Ena dagen är det minusgrader och halka, för att nästa dag vara mildväder.

Vi ber er att tänka på följande:

  • Vintertid ska framfartsväg och vändplats (där det finns en sådan) vara plogad och sandad.
  • Det ska vara skottat runt kärlen så att det inte finns några snövallar i vägen vid tömning.

Mer information om våra hämtningsanvisningar

Några tips gällande matavfall!

 

Matavfallspåsarna fryser lätt fast i sopkärlet om de är varma och fuktiga när de slängs vintertid. För att undvika detta kan du göra följande:

  • Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen.
  • Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten.
  • Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
  • Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.
  • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
  • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt.
  • Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.
  • Om kärlet inte gått att tömma ordentligt på grund av fastfrusna påsar, lossa dem och beställ sedan en extratömning.